ՀՀ քաղաքացիության տրամադրման պարզեցված ընթացակարգ ԼՂ-ից տեղահանվածների համար
2024-06-03
Սահմանամերձ բնակավայրում ապրող յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ մինչև 60 մլն դրամ պետական աջակցություն
2024-04-02
Սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկ
2024-03-29
Բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագիր՝ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում սեփական տուն կառուցելու համար
2024-03-18
Ցերեկային կենտրոնում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
2023-08-14
Տնային պայմաններում ընդհանուր տիպի խնամքի ծառայություններ՝ տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
2023-08-14
Աջակցություն գործատուին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նպաստառու ընտանիքների գործազուրկ անդամներին աշխատանքի ընդունելու դեպքում
2023-03-29
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ
2023-03-23
Տնտեսության արդիականացման միջոցառում
2023-03-06
Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման միջոցառում
2023-03-06