Աջակցություն գործատուին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նպաստառու ընտանիքների գործազուրկ անդամներին աշխատանքի ընդունելու դեպքում
2023-03-29

Բոլոր այն գործատուները, որոնք աշխատանքի կընդունեն հաշմանդամություն ոնեցող, ինչպես նաև ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների գործազուրկ անձանց, պետության կողմից աջակցություն կստանան։

Գործատուներին տրվող աջակցության չափերը տարբեր են՝ կախված աշխատանքի ընդունվողի տարիքից, երեխաների կամ հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքից։

Ծրագրի մասին այլ մանրամասներ՝ այստեղ։

Տարածել