Ցերեկային կենտրոնում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
2023-08-14

Ծրագրի հիմնական նպատակն է ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն,ապահովել ծառայությունների մատուցումը ցերեկային կենտրոնում՝ ներառման սկզբունքով, կանխարգելել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ:

Ծրագրի շրջանակում ցերեկային կենտրոնում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ են մատուցվում  հաշմանդամություն ունեցող, այդ թվում մտավոր և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց։

Ծրագրի մասին այլ մանրամասների կարող եք ծանոթնալ «Ցերեկային կենտրոնում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց» էջում։

Տարածել