ԼՂ-ից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիր

Ծրագրի մասին

ԼՂ-ից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրն իրականացվում է աջակցության հետևյալ եղանակներից որևէ մեկի ձևով՝

 1. բնակարանի (կառուցվող շենքից բնակարան գնելու իրավունքի) կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերման հավաստագրի տրամադրում,
 2. անհատական բնակելի տան կառուցման հավաստագրի տրամադրում,
 3. գործող հիփոթեքային վարկի մարման աջակցություն։

Հավաստագրերի արժեքը ընտանիքի մեկ անդամի հաշվով կազմում է`

 • 5 մլն դրամ, եթե ձեռք բերեք կամ կառուցեք Ձեր տունը/բնակարանը 242 քաղաքային և գյուղական բնակավայրերից որևէ մեկում (ՀՀ առանձին բնակավայրերի ցանկի հավելված 1),
 • 4 մլն դրամ, եթե ձեռք բերեք կամ կառուցեք Ձեր տունը/բնակարանը  թվով 148 քաղաքային և գյուղական բնակավայրերից որևէ մեկում (ՀՀ առանձին բնակավայրերի ցանկի հավելված 2),
 • 3 մլն դրամ՝ մնացած բոլոր բնակավայրերում՝ բացի Երևանի 1-ին և 2-րդ գոտու,
 • 2 մլն դրամ, եթե արդեն ունեք հիփոթեք, բացառությամբ՝ Երևանի 1-ին և 2-րդ գոտում գտնվող գույքի։

Ծրագիրն իականացվում է 3 փուլով։
1-ին փուլում կընդգրկվեն
՝

 • 3 և ավելի անչափահաս երեխան ունեցող ընտանիքները, եթե ցանկանում են ձեռք բերել բնակարան կամ տուն
 • 2 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները, եթե ցանկանում են կառուցել տուն,
 • զոհվածի կամ կերակրողին կորցրածի կամ 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անդամով ընտանիքները, եթե ցանկանում են ձեռք բերել բնակարան կամ տուն կամ կառուցել այն,
 • գործող հիփոթեք ունեցող ընտանիքները (որի դեպքում աջակցությունը կուղղվի տվյալ հիփոթեքի մարմանը),
 • ցանկացած այլ կազմի ընտանիք, որը կհամարվի վարկունակ և բանկից կստանա աջակցության աջակցության առնվազն 50%-ի  չափով լրացուցիչ վարկ։

Ծրագրի մեկնարկը 1-ին փուլում ընդգրկված ընտանիքների համար՝

 • տան ձեռքբերում՝ 2024 թվականի հունիսի 15-ից,
 • տան կառուցում՝ 2024 թվականի հուլիսի 15-ից,
 • գործող հիփոթեքային վարկի մարում՝ 2024 թվականի օգոստոսի 1-ից։

2-րդ փուլում կընդգրկվեն՝

 • 2 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները, եթե ցանկանում են ձեռք բերել բնակարան կամ տուն,
 • 1 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները, եթե ցանկանում են կառուցել տուն։

Ծրագրի մեկնարկը 2-ին փուլում ընդգրկված ընտանիքների համար՝ ոչ ուշ, քան 01.01.2026թ.։

3-րդ փուլում կընդգրկվեն՝ ցանկացած կազմով ընտանիքները, որոնք ընդգրկված չեն առաջին երկու փուլերում։

Ծրագրի մեկնարկը 3-րդ փուլում ընդգրկված ընտանիքների համար՝ ոչ ուշ, քան 01.01.2027թ.։

 

Բնակելի տան կառուցման առանձնահատկություններ՝

 • բնակելի տան կառուցման համար շահառուն պետք է ընտրի բացառապես նախապես մշակված և հրապարակված տիպային նախագծերից որևէ մեկը (բնակելի տների կառուցման օրինակելի նախագծերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ),
 • բնակելի տան կառուցումը իրականացվում է միայն ՀՀ-ում լիցենզավորված ցանկացած շինարարական կազմակերպության կողմից,
 • եթե շահառուն չունի անհատական բնակելի տուն կառուցելու նշանակությամբ հողատարածք, ապա աջակցության գումարից մինչև 3 մլն կարող է ուղղել հողատարածքի ձեռքբերմանը, որի մակերեսը չպետք է լինի նվազ 400 քմ-ից։
Ովքե՞ր կարող են դիմել

Ծրագրի շահառուներն ու հիմնական պայմանները`

 • 2020 թ․ սեպտեմբերի 27-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքը համարվում է շահառու, եթե ընտանիքի բոլոր անդամները, այդ թվում՝ անչափահասներն ունեն (ստացել են) ՀՀ քաղաքացիություն ( ՀՀ քաղաքացի դառնալու ընթացակարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ),
 • ձեռքբերվող (կառուցվող) տան բնակմակերեսը չպետք է լինի պակաս 12 քմ-ից՝ ընտանիքի 1 անդամի հաշվով,
 • ձեռքբերվող (կառուցվող) տան արժեքը չի կարող գերազանցել 55 մլն դրամը,
 • ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվելու է գործընկեր բանկերի կողմից (գործընկեր բանկերի ցանկը կհրապարակվի առաջիկայում),
 • ծրագրի իրականացման ընթացքում աջակցության գումարի և դրա տոկոսագումարները վճարում է ՀՀ կառավարությունը,
 • եթե հավաստագրի իրացման արդյունքում առաջանում է դրական մնացորդ, ապա այն կարող է իրացվել հետևյալ ուղղություններով և սահմանաչափերով՝
  ►գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի գնում՝ մինչև 5 մլն դրամ,
  ►ձեռքբերված անշարժ գույքի վերանորոգում՝ մինչև 4 մլն դրամ,
  ►կահույքի և կենցաղային տեխնիկայի գնում՝ մինչև 2 մլն դրամ։

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքը շահառու չէ, եթե՝

 • 2022 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 169-Լ որոշմամբ հաստատված՝ ԼՂ առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շահառու է՝ անկախ իրավունքի իրացման փաստից,
 • ընտանիքի անդամներից առնվազն մեկը 19.09.2023 թ. կամ դիմելու օրվա դրությամբ ՀՀ-ում ունի սեփականության իրավունքով բնակարան կամ բնակելի տուն։

Ծրագրով նախատեսված աջակցությունն ամբողջությամբ դադարեցվում է, եթե ընտանիքի՝ 55 տարին չլրացած առնվազն 2 չափահաս անդամներից յուրաքանչյուրը կամ 1 անչափահաս անդամը նույն օրացուցային տարվա ընթացքում 183 և ավելի օր գտնվում են ՀՀ սահմաններից դուրս (բացառությամբ, եթե բացակայությունը պայմանավորված է եղել աշխարհի 400 լավագույն համալսարաններից մեկում, քաղաքացիական ավիացիայի բարձրագույն ուսումնական կամ ռազմական ուսումնական հաստատություններում սովորելով կամ ազատազրկման դատապարտվածների պատիժը կրելով)։

Ծրագրով նախատեսված աջակցության դադարեցման դեպքում ձեռք բերված կամ կառուցվող բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է պետությանը։

Դիմելու կարգ

Ծրագրի շահառու դառնալու համար անհրաժեշտ է լրացնել առցանց դիմում.

 • առաջին բաղադրիչի՝ բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերման համար դիմումի լրացման ուղեցույց
 • երկրորդ բաղադրիչի՝ անհատական բնակելի տան կառուցման համար դիմումի լրացման ուղեցույց

Ծանոթագրություն

 • *-ով նշված դաշտերում տվյալների մուտքագրումը պարտադիր է,
 • նույնականացման տվյալներն անհրաժեշտ է լրացնել անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներին համապատասխան,
 • դիմումի՝ հաջողությամբ մուտքագրվելու վերաբերյալ ծանուցումը շահառուն կստանա անմիջապես։ Եթե կան դաշտեր, որոնք ամբողջական լրացված չեն, ապա «Հաստատել» կոճակը սեղմելուն պես՝ հարթակի համապատասխան դաշտերում կհայտնվեն նշումներ և դիմումատուն կկարողանա վերանայել իր մուտքագրած տվյալները։

 

Ծրագրի շրջանակում դիմումներն ընդունվում են՝ 

 • հունիսի 15-ից՝ բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերման հավաստագրի տրամադրման համար,
 • հուլիսի 15-ից՝ անհատական բնակելի տան կառուցման հավաստագրի տրամադրման համար,
 • օգոստոսի 1-ից՝ գործող հիփոթեքային վարկի մարման աջակցության հավաստագրի տրամադրման համար։  
Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

ՀՀ առանձին բնակավայրերի ցանկ

Բնակելի տների կառուցման օրինակելի նախագծեր

www.mlsa.am

ՀՀ ԱՍՀՆ թեժ գիծ՝ 114

Էլ. նամակ ուղարկել ՀՀ ԱՍՀՆ` [email protected]    

Տարածել
Տեսանյութ