Փոփոխություններ «Նախադպրոցական կրթության ապահովում սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաներին» ծրագրում
2023-09-01

News Photo

2023թ. սեպտեմբերի 1-ից «Նախադպրոցական կրթության ապահովում սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաներին» ծրագրի շրջանակում ընտանեկան նպաստ ստացողների համակարգում հաշվառված ընտանիքների երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովվումը նույնպես կիրականացվի ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Նախկինում ծրագրի շրջանակում աջակցություն էր տրամադրվում միայն կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին։

Իսկ 2024թ.-ի սեպտեմբերի 1-ից նախատեսվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կազմակերպել նաև զինծառայողների ընտանիքների երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովումը։

Ծրագրի մասին մանրամասն տեղեկատություն կարող եք գտնել հարթակի «Նախադպրոցական կրթության ապահովում սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաներին» էջում։

Տարածել