Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման, վերակառուցման և տեխնոլոգիական ապահովման աջակցության» ծրագիր
2023-03-06

«Խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման  ծրագրի միջոցով շահառուներին հնարավորություն է տրվում ծախսերի մասնակի փոխհատուցման կամ վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման միջոցով կառուցել կամ վերակառուցել «փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքեր և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման համար աջակցություն ստանալ։

Յուրաքանչյուր շահառու նույն անասնաշենքի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման նպատակով կարող է օգտվել նշված աջակցության միայն մեկ բաղադրիչից։ Ծրագրի նպատակն է բարելավել կենդանիների պահվածքի պայմանները` արդյունքում բարձ­րացնելով կենդանիների մթերատվության ցուցանիշները։

Ծրագրի մաին այլ մանրամասներ՝ այստեղ։

Տարածել