Տնտեսության արդիականացման միջոցառում

Ծրագրի մասին

Միջոցառման նպատակն է տնտեսավարողների համար ստեղծել մատչելի ֆինանսական միջոցների հասանելիություն՝ արդիականացնելու արտադրական հնարավորությունները և խթանելու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը ՀՀ, որը կբերի արտադրվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների մրցունակության բարձրացման և աշխատանքի արտադրողականության աճի։

Միջոցառման շրջանակներում շահառուներին հնարավորություն է ընձեռնվում ստանալ ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով վարկի/լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում: Վարկի/լիզինգի առարկա կարող է հանդիսանալ՝ նոր (չօգտագործված) մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասեր։

Վարկի/լիզինգի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված է սահմանված մինչև 6 ամիս։

Վարկի/լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափը սահմանվում է՝

 • Վարկի դեպքում՝ ՀՀ դրամով՝ 8%, արտարժույթով՝ 6%,
 • Լիզինգի դեպքում՝ ՀՀ դրամով 10%, արտարժույթով՝ 8%,

 

Վարկի/լիզինգի սուբսիդավորվող առավելագույն չափը 1․000․000․000 դրամ է, վարկի/լիզինգի ժամկետը՝ մինչև 120 ամիս։

Վարկի/լիզինգի մարման ժամկետը սահմանված է՝

 • մինչև 200 մլն դրամին համարժեք գումարի դեպքում սուբսիդավորման ժամանակահատվածը՝ մինչև 42 ամիս,
 • ավելի քան 200 մլն դրամին համարժեք գումարի դեպքում՝ սուբսիդավորման ժամանակահատվածը՝ մինչև 36 ամիս։

 

Ծրագիրն արտոնյալ պայմաններ է տրամադրում այն տնտեսավարողներին, ովքեր կանոնադրական կապիտալում 200 մլն դրամ և ավելի գումարի չափով ներդրում են կատարել 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև աջակցության հայտը ներկայացնելու պահը։ Այդ պարագայում վարկի/լիզինգի սուբսիդավորվող առավելագույն չափ է սահմանվում՝  կանոնադրական կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափը, բայց ոչ ավել քան 10 մլրդ դրամը, իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում 5 մլրդ դրամին համարժեք արժույթը։ 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

ՀՀ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն իրականացնող մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը: 

Միջոցառման թիրախներն են հետևյալ ոլորտներում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտները․

 • C (ՍԻ) «Մշակող արդյունաբերություն»
 • B (ԲԻ) «Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում» (բացառությամբ 7-րդ հատվածի)
 • J (ՋԵՅ) «Տեղեկատվություն եվ կապ»
 • F (ԷՖ) «Շինարարություն»
 • H (ԷՅՋ) «Փոխադրում եվ պահեստային տնտեսություն»
 • M (ԷՄ) «Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն»
 • P (ՓԻ) «Կրթություն»
 • Q (ՔՅՈՒ) «Առողջապահություն եվ բնակչության սոցիալական սպասարկում»
Դիմելու կարգ

Ծրագրի շահառու դառնալու համար անհրաժեշտ է դիմել գործընկեր ֆինանսական կառույց.

 • Ֆինանսական կառույցը՝ իր ընթացակարգին համապատասխան ձևակերպում է Միջոցառման պայմանները բավարարող մեքենասարքավորում ձեռքբերելու վարկ/լիզինգ։
 • Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից բանկի ներկայացման հայտի ստուգումից հետո իրականացվում է տոկոսադրույքի սուբսիդավորում։
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը տրամադրում է ֆինանսական կառույցը։

Խորհրդատվություն, օգտակար հղումներ

Էկոնոմիկայի նախարարություն

Էլ․ հասցե՝ [email protected]

ՀՀ ԷՆ Ձեռներեցության վարչություն (հեռ. (+37411) 597-136)։

 

Տարածել
Տեսանյութ