Ցերեկային կենտրոնում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
2023-08-14
Տնային պայմաններում ընդհանուր տիպի խնամքի ծառայություններ՝ տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
2023-08-14
Աջակցություն գործատուին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նպաստառու ընտանիքների գործազուրկ անդամներին աշխատանքի ընդունելու դեպքում
2023-03-29
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ
2023-03-23
Տնտեսության արդիականացման միջոցառում
2023-03-06
Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման միջոցառում
2023-03-06
Սոցիալական փաթեթի շրջանակում տրամադրվող ծառայություններ
2023-03-06
Մատչելի բնակարան զինծառայողներին
2023-03-06
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցում
2023-03-06
Երեխա ունեցող ընտանիքներին միանվագ դրամական աջակցություն մարզային բնակավայրերում հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու նպատակով
2023-03-06