About Photo

Պետական աջակցության ծրագրերի իրազեկման հարթակը ստեղծվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից։  Այն հայերեն տեղեկատվական հարթակ է, որում մատչելի և համակարգված ներկայացված են պետական աջակցության բոլոր ծրագրերի բովանդակությունը, ծրագրերին դիմելու համար քաղաքացիներին անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվական բազան։ Բացի տեղեկատվական բլոկից, հարթակը (կայքը, հավելվածը) ունի պետական աջակցության ծրագրերին դիմելու համար անհրաժեշտ ուղեցույցներ և ակտիվ հղումներ։ Կայքը պարբերաբար թարմացվում է՝ հանրությանն իրազեկելով ինչպես գործող աջակցության ծրագրերում կատարվող փոփոխությունների ու լրացումների, այնպես էլ պետական աջակցության նոր ծրագրերի մասին։