Փոփոխություններ մինչև 2 տարեկան երեխայի խնմաքի նպասի սահմանաչափերում
2023-02-20

News Photo

2023թ. հունվարի 1-ից փոփոխություններ են տեղի ունեցել մինչև 2 տարեկան երեխայի խնմաքի համար հատկացվող նպասի սահմանաչափերում։

 

Մասնավորապես՝

 • մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ծնված երեխային խնամելու կապակցությամբ՝
  -խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի համար՝ 31,600 դրամ (գործող 28,600 դրամի փոխարեն),
  -գյուղաբնակ  չաշխատող ծնողի համար՝ 31,600 դրամ (գործող՝ 28,600 դրամի փոխարեն),
  -խնամքի արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողի համար՝ 63,200 դրամ (գործող՝ 57,200 դրամի փոխարեն):

 

 • 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխային խնամելու կապակցությամբ՝
  -խնամքի արձակուրդում չգտնվող ծնողի համար՝ 31,600 դրամ (գործող՝ 28,600 դրամի փոխարեն),
  -խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի համար՝ 37,500 դրամ (գործող՝ 28,600 դրամի փոխարեն),
  -խնամքի արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողի համար՝ 69,100 դրամ (գործող՝ 57,200 դրամի փոխարեն):

 

Ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել Պետական աջակցության ծրագրերի իրազեկման հարթակի «Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ» ծրագիր բաժնում։

Տարածել