Դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում՝ սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների երեխաների
Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում բնակապահովության պետական աջակցության ծրագիր
մինչև 2025-12-30
Սահմանամերձ համայքներում կոմունալ վճարումների աջակցություն